Kongens fortjenestemedalje til Brødr. Haukås

Kongens fortjenestemedalje til Brødr. Haukås

Under 50-årsjubileet til Brødr. Haukås på FjørSilkeBris lørdag 9. april, ble gründerne Lars Bjarne og John Kristian Haukås overrasket av fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa som overrakte dem kongens fortjenestemedalje. Det ble en høytidelig og rørende stund for alle som var tilstede.

Vi gratulerer de to flotte brødrene for imponerende 50 år med samfunnsnyttig tjeneste og verdiskapning  🎉!

KLEPPA_HAUKÃ…S

No Comments

Add your comment